Strelica NASLOVNA O NAMA INFORMACIJE KONTAKT


Vez na tekstilu. Štampa na tekstilu.
Tekstilna vezionica i štamparija. Reklamne majice.

sedeljke sa vezom cebad od polara sa vezom salovi od polara sa vezom radne jakne sa vezom i stampom radni kombinezoni sa vezom i stampom radne treger pantalone sa vezom i stampom

USLOVI KORIŠĆENJA

 

Poštovani,

 

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.


Opšti uslovi


1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.

3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.

5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.


Ovi uslovi primjenjuju se na sve ponude, narudžbine i isporuke ×××××. Za robu i usluge u inostranstvu važe odredbe strane ××× zakona. Ako dođe do odstupanja od ovih Uslova, ona su važeća jedino ako ih potvrdimo u pisanom obliku. Mi ovime izričito odbacujemo uslove poslovanja klijenta, ako oni odstupaju od naših uslova. Slanjem porudžbine klijent prihvata naše uslove poslovanja.

Ponude i zaključenje ugovora

Naše su ponude neobavezujuće u pogledu cena, količina i vremena isporuke. Osim ako se izričito ne private kao obvezujući, to su podaci u dokumentima koji su u vezi sa ponudom, kao što su ilustracije, crteži, težine, veličine i dimenzije samo približni. Tek nakon pismene potvrde ugovor je pravno obvezujuć, ovo ne isključuje mogućnost promene ponude i/ili računa. Zadržava se pravo promene uslova tokom prodaje.

Cene

Osim ako je izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku, sve cene u katalozima, na web stranicama i drugim publikacijama prikazene su bez PDV i važe franko sedište firme. Navedeni troškovi prevoza primjenjuju se samo na isporuke unutar ×××. Za aktuelnost objavljenih cena ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Zadržavamo pravo promene cena ili ažuriranja ponude bez prethodnoga obaveštenja.

Plaćanje i kašnjenje

Račun je plativ unapred ili pouzećem. Pri uplati je obavezno u pozivu na broj navesti broj fakture. Umjesto uobičajenih uslova plaćanja zadržavamo pravo da za isporuku obavimo po uslovima plaćanja dogovorenim s kupcem. Također zadržavamo pravo da proverimo bonitet kod ×× ili na drugom mestu. Odricanje od protivtužbe je isključeno, kao i važnost odredaba iz ranijeg poslovanja.


Za kašnjenje u plaćanju imamo pravo da naplatimo kamatu po stopi od 15% godišnje i obračunamo troškove u iznosu od 5,00 € po opomeni. Zadržava se pravo na dokazivanje veće štete. Ako ni nakon opomene, uplata ne bude izvršene u dopuštenom roku, svi otvoreni računi kupca dospevaju za neposrednu naplatu. Zahtjevi se tada mogu prenijeti na agenciju za naplatu ili dati pravnom zastupniku na dalji postupak. Time nastale dodatne troškove snosi kupac.


Sve isporuke potpadaju pod zadržavanje prava vlasništva i pod prošireno zadržavanje prava vlasništva.


Obavezno je tačni i potpuno navesti broj fakture pri plaćajnu/uplati, čak i ako nam klijent je unapred poslao uplatnicu faksom ili poštom. Ako zbog nedostajućih ili nepotpunih podataka dođe do kašnjenja isporuce ili propuštanja rokova, to se ne može smatrati greškom naše firme.

Isporuka, dostava i povraćaj

Isporuke i/ili usluge su iz firme na trošak i rizik kupca. Slanje preuzima od nas ovlašćen prevoznik. Ako je radi poštovanja datuma ugovorene isporuke potrebno da se isporuka pošalje po ekspresnoj službi, kuriru ili sličo, time nastali troškovi dodatno padaju na teret kupca.


Delimična isporuka dozvoljena u bilo kojem trenutku i ne može biti odbijena od strane ugovarača.


Trudimo se da zadovoljimo navedene datume isporuke navedene. Štaviše, ukoliko neodloživost termina nije eksplicitno potvrđena, navedeni podaci služe samo kao orijentir za planiranje isporuke/usluge. Ako se taj rok prekorači, to ni u kojem slučaju ne može biti povod za naknadu štete ili raskid ugovora. Dogodi li se pak da se dogovoreni rokovi isporuke ne mogu održati, zbog više sile, kvara u pogonu ili kašnjenja u isporuci naših dobavljača/kooperanata, imamo pravo na produžetak roka za dostavu ili da raskid ugovora.


U svakom drugom pogledu dogovoreni datum isporuke smatra se ispunjenim ako je roba najkasnije jedna kalendarski dan pre dogovorenog termina isporuke predata prijevozniku ili je označena kao spremna za isporuku.


Ukoliko dođe do kašnjenja dostave, treba nam napismeno dostaviti novi razumno odmeren rok za poček, koji ne sme biti manji od četiri nedelje. Fiksni datumi nisu prihvatljivi s naše strane.


Za naloge koji su otkazani, kupac nakon primanja naše potvrde narudžbe podleže plaćanju 20% od ukupnog iznosa ugovora na ime troškova obrade.


Za logotipe/motive sâm klijent snosi odgovornost. Na našoj firmi ne leži odgovornost provere, da li se, npr, radi o zaštićenom znaku, te da li su time povređen zakon o autorskim pravima.

Uzorak

U izradi naručenih logotipa može doći do promena u boji prilikom prenosa putem e-maila. Samo s uzorcima koji su kupcu poslani poštom, postoji potpuna podudarnost između boja uzorka i potom isporučenoga tekstila. Slanje uzorka veza poštom kupac mora izričito zatražiti u pisanom obliku, u protivnom je predviđeno samo slanje slika za putem e-maila.


Uzorci koji se za kupca posebno izrađuju ili naruče, naplaćuju se po jediničnoj ceni uvećanoj za troškove isporuke. Posebni dogovori u vezi sa uzrcima primenjivi su samo ako su potvrđeni u pisanom obliku. Povraćaj ili razmena u osnovi su isključeni.


Za narudžbe vezenih uzoraka do 10 komada ne šalju se slike za odobrenje putem e-pošte. Ako npr. dođe do odstupanja u boji logotipa u odnosu na predložak kupca, to njemu ne daje pravo da zahteva povraćaj novca ili da izvezenu robu pošalje natrag.

Odstupanje od garancije i prigovor

Prigovor/reklamacije moraju nam se uputiti pisanom obliku u roku od nedelju dana nakon isporuke – u slučaju skrivenih nedostataka neposredno nakon što budu primećeni. Ako nedostaci postoje samo u delu isporučene robe, kupac nema pravo da odbije celu isporuku. Odbijena roba mora nam se na, naš zahtev, radi preuzimanja staviti na raspolaganje na mestu isporuke dostupne ili nam se poslati poštom na naš trošak. Ako je proizvod već isporučen krajnjem kupcu ili razdeljen na više adresa, svi time nastali troškovi padaju na na teret ugovarača.


Ako je prigovor opravdan, imamo po vlastitom izboru pravo na popravku, zamjenu ili (delimični) povraćaj novca. Pravo na naknadu je ograničeno na namerne greške ili velike propuste. Isključeni su zahtevi za promenu ugovora ili smanjenje prodajne cene. Ovo se takođe odnosi na sve štete.


Vezeni/štampani proizvodi isključeni su iz razmjene i ne mogu biti odbijeni. Klijent se, dakle, obvezuje da pregleda robu prije štampe, veza i sl. radi sporazuma u smislu količine i/ili kvaliteta/dizajna i eventualnih nedostataka ili da u slučaju dostavljanja robe trećim osobama, istima robu učini dostupnom za pregled.

Zaštitni znakovi i autorska prava trećih osoba; prava na zaštitu podataka

Klijent je isključivo odgovoran ako izradom njegove narudžbine budu narušena prava treće strane; ovo se odnosi posebno, ali ne i isključivo, na zaštićene robne marke i/ili autorska prava. Kupac mora da oslobodi ××××× od svih potraživanja trećih osoba za takvo kršenje prava i nadoknadu štete i da odmah preuzme sve troškove nastale za ×××××.


××××× je ovlašten da u promotivne svrhe fotografiše artikle isporučene kupcu ili npr. vez ili štampu. Kao deo poslovnog odnosa, podaci o kupcima i dobavljačima, mogu se pohranjivati i obrađivati.

Sudska nadležnost

Nadležan je ___________ sud u _______

Nevaljanost

Ako bilo koja odredba ovih Uslova u celosti ili delom će nije ili prestane da bude pravovaljana, ili ako sadrži nejasnoće, valjanost ostalih odredbi ili delova Uslova ostaje nepromenjena. Umesto nevažećih ili nedostajućih odredbi primenjivaće se relevantni zakonski propisi.

Hvala na poverenju,

B-Export